top of page

ÖZGÜVEN

Bu yazımızda sizlere özgüvenin tanımınını, özgüvenli olmanı yararları ile zararlarını ve daha fazlasını sunduk. Keyifli okumalar dileriz.

Özgüven Nedir?

Özgüven, kişinin kendisi hakkında sahip olduğu olumlu ya da olumsuz düşünce, duygu ve davranışlardır. Özgüven, kişinin kendi değerini, yeteneklerini, becerilerini ve potansiyelini nasıl algıladığıyla ilgilidir. Bunu biraz açacak olursak; kendi potansiyelimize başkalarının gözü ile bakıp kötü hissetmektense, kendi gözünüzden bakıp, geçtiğimiz zorlu yolları göz önünde bulundurup o şekilde değerlendirmek diyebiliriz.

Özgüven, doğuştan gelmez, yaşam boyu geliştirilebilir bir özelliktir. Özgüven, kişinin kendini tanıması ve değerlendirmesi, yeteneklerine ve becerilerine güvenmesi, kendini olduğu gibi kabul etmesi ve kendini geliştirmeye açık olmasıdır.


Özgüvenli İnsanların Genel Özellikleri Nelerdir?

Özgüveni yüksek olan kişiler, kendilerine inanır, hayata karşı cesur ve iyimserdir, başarıya ulaşmak için çaba gösterir ve hatalarından ders çıkarırlar. Özgüvenli insanlar, hayatın zorluklarına karşı daha cesur, başarılı ve mutlu olurlar. Özgüvenli insanların bazı ortak özellikleri şunlardır:


 • Kendilerini iyi tanır ve tanıtırlar, isteklerini ve sınırlarını net bir şekilde ifade ederler.

 • Mutlu olmak için bir sebep aramazlar, kendi sebeplerini kendileri yaratırlar.

 • Eleştirebilir, tavsiye verebilirler ama asla yargılamazlar.

 • Düşünür, az konuşur, çok dinlerler.

 • Ders alırlar ama geçmişe takılmazlar, hataları fırsata çevirirler.

 • Hayallerinin peşinden giderler, risk alırlar, yeniliğe açıklardır.

 • Duruşu, yürüyüşü, bakışı, gülüşü ve ses tonuyla olumlu yönde fark yaratırlar, beden dili çok şey anlatır.

 • Görüşleri ve düşüncelerini dile getirmeleri ve kendilerini ifade etme konusunda başarılı olmalarıdır, üstelik özgüvenli insanlar, görüşleri çoğunluğun görüşünün aksi olsa bile seslerini duyurmaya çalışmaktan çekinmezler.


Özgüven Neden Kaybedilir?

Özgüven neden kaybedilir sorusunun birçok cevabı olabilir. Özgüvenin oluşmasında aile, çevre, eğitim, yaşanılan olaylar, kişilik yapısı gibi birçok faktör etkili olabilirken özgüveni kaybetmenin bazı nedenleri şunlar olabilir:


 • Aile içinde sevgi, saygı, ilgi ve destek görmemek. Aşırı koruyucu, baskıcı, eleştirel veya ihmal edici ebeveyn tutumları özgüveni zedeleyebilir.

 • Sosyal çevrede yalnızlık, dışlanma, zorbalık, taciz veya şiddet yaşamak. Bu tür olumsuz deneyimler kişinin kendini değersiz ve güvensiz hissetmesine neden olabilir.

 • Başarısızlık, hayal kırıklığı, reddedilme veya kayıp gibi travmatik olaylarla karşılaşmak. Bu tür olaylar kişinin kendine olan inancını ve motivasyonunu azaltabilir.

 • Olumsuz düşünce kalıplarına sahip olmak. Kendini sürekli eleştirmek, kusur bulmak, mükemmeliyetçi olmak veya başkalarıyla kıyaslamak özgüveni düşürebilir.

 • Psikolojik rahatsızlıklar yaşamak. Depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk gibi psikolojik sorunlar özgüveni etkileyebilir. Bu sorunlar kişinin kendini kötü hissetmesine ve sosyal hayattan uzaklaşmasına yol açabilir.


Özgüven Nasıl Arttırılır?

Özgüveni arttırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:


 • Kendinizi tanıyın ve kendinize dürüst olun. Güçlü ve zayıf yönlerinizi objektif bir şekilde değerlendirin ve kendinizi olduğu gibi kabul edin. Kendinize saygı duyun ve kendinizi sevin.

 • Kendinize gerçekçi hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için plan yapın ve adım atın. Başarılarınızı kutlayın ve ödüllendirin. Hatalarınızı kabul edin ve bunları düzeltmek için çözüm arayın.

 • Olumsuz düşünce kalıplarından kurtulun ve pozitif düşünmeyi öğrenin. Kendinizi sürekli eleştirmek, kusur bulmak, mükemmeliyetçi olmak veya başkalarıyla kıyaslamak özgüveninizi düşürür. Kendinize olumlu ifadeler kullanın, başkalarının görüşlerine bağımlı olmayın, kendinizle gurur duyun.

 • Kendinizi geliştirmek için yeni şeyler öğrenmeye ve denemeye açık olun. Yeni beceriler kazanmak, yeni hobiler edinmek, yeni insanlarla tanışmak özgüveninizi arttırır. Kendiniz için zaman ayırın, ilgi alanlarınıza yönelin, hayattan keyif alın.

 • Sağlıklı iletişim kurun ve ilişkilerinizde saygı, sevgi ve güvene önem verin. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olun, ama kendi duygu ve düşüncelerinizi de ifade etmekten çekinmeyin. Sınırlarınızı belirleyin ve hayır diyebilin. Destekleyici ve olumlu insanlarla çevrelenin.


Özgüvenli Olmanın Faydaları Nelerdir?

Özgüvenli olmanın faydaları şunlardır:


 • Özgüvenli olmak, kişinin aldığı kararların arkasında durmasını sağlar. Kişi, kendi istekleri ve değerleri doğrultusunda hareket eder, başkalarının baskısı veya etkisi altında kalmaz. Kendi seçimlerinden sorumlu olur ve bunları savunur.

 • Özgüvenli olmak, kişinin kendini doğru bir şekilde ifade etmesine yardımcı olur. Kişi, kendi duygu ve düşüncelerini açıkça söyler, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olur. İletişim becerilerini geliştirir, etkili bir dinleyici ve konuşmacı olur.

 • Özgüvenli olmak, bireyin kendini gerçekleştirmesine katkı sunar. Kişi, kendi potansiyelini keşfeder, yeni beceriler kazanır, yeni hobiler edinir, yeni insanlarla tanışır. Kendini geliştirmek için fırsatlar yaratır, öğrenmeye açık olur. Hayattan keyif alır ve mutlu olur.

 • Özgüvenli olmak, iş hayatında ve günlük yaşamda daha başarılı olmaya yardımcı olur. Kişi, hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için plan yapar ve adım atar. Başarılarını kutlar ve ödüllendirir. Hatalarını kabul eder ve bunları düzeltmek için çözüm arar. Risk alır ve hatalardan öğrenir. Stresle başa çıkmayı öğrenir.

 • Kişi, kendini olduğu gibi kabul eder, kendine saygı duyar ve kendini sever. Kendi değerinin farkındadır ve başkalarının görüşlerine bağımlı değildir. Kendi gelişimine odaklanır ve kendiyle gurur duyar. Kendi sınırlarını belirler ve hayır diyebilir. Destekleyici ve olumlu insanlarla çevrelenir.

Özgüvenli Olmanın Zararları Nelerdir?

Özgüvenli olmanın faydaları birçok alanda görülebilir. Ancak özgüvenli olmanın da bir dozu vardır. Aşırı özgüvenli olmak, yani kendini olduğundan daha iyi, daha akıllı, daha güzel, daha başarılı görmek bazı zararları da beraberinde getirebilir. Özgüvenli olmanın zararları şunlardır:


 • Aşırı özgüvenli olmak, kişinin gerçekleri görmesini engelleyebilir. Kişi, kendi yeteneklerini abartabilir, zorlukları küçümseyebilir, riskleri hesaba katmayabilir. Bu durum kişinin başarısızlık, hayal kırıklığı veya zarar yaşamasına neden olabilir.

 • Aşırı özgüvenli olmak, kişinin kendini geliştirmesini engelleyebilir. Kişi, kendi bilgi ve becerilerinin yeterli olduğunu düşünebilir, yeni şeyler öğrenmeye veya denemeye açık olmayabilir. Bu durum kişinin rekabet gücünü kaybetmesine veya geri kalmışlığa yol açabilir.

 • Aşırı özgüvenli olmak, kişinin iletişim ve ilişkilerini bozabilir. Kişi, kendi görüşlerini doğru kabul edebilir, başkalarının fikirlerine saygı duymayabilir, eleştiriye kapalı olabilir. Bu durum kişinin çevresiyle çatışma yaşamasına veya yalnızlaşmasına neden olabilir.

 • Aşırı özgüvenli olmak, kişinin psikolojisini bozabilir. Kişi, kendi egosunu tatmin etmek için aşırı derecede gururlu, kibirli, bencil veya saldırgan davranışlar sergileyebilir. Bu durum kişinin mutsuzluk, suçluluk veya pişmanlık duymasına neden olabilir.


Özgüven ve Kibir Arasındaki Fark Nedir?

Özgüven ve kibir, kişinin kendine olan inancı ve değeri ile ilgili iki farklı kavramdır. Özgüven, kişinin kendini tanıması, yeteneklerine ve becerilerine güvenmesi, kendini olduğu gibi kabul etmesi ve kendini geliştirmeye açık olmasıdır. Özgüvenli insanlar, hayatın zorluklarına karşı daha cesur, başarılı ve mutlu olurlar. Kibir ise, kişinin sahip olduğu nitelikleri abartması, kendisini diğer insanlardan daha üstün görmesi, başkalarını küçümsemesi ve eleştiriye kapalı olmasıdır. Kibirli insanlar, aslında güvensizliklerini gizlemeye çalışırlar ve çevreleriyle uyumlu ilişkiler kuramazlar.


Özgüven ve kibir arasındaki farkı anlamak için, kişinin davranışlarına, sözlerine ve beden diline dikkat etmek gerekir. Özgüvenli insanlar, kendilerini iyi tanır ve tanıtırlar, isteklerini ve sınırlarını net bir şekilde ifade ederler. Mutlu olmak için bir sebep aramazlar, kendi sebeplerini kendileri yaratırlar. Düşünür, az konuşur, çok dinlerler. Ders alırlar ama geçmişe takılmazlar, hataları fırsata çevirirler. Hayallerinin peşinden giderler, risk alırlar, yeniliğe açıklardır. Duruşu, yürüyüşü, bakışı, gülüşü ve ses tonuyla olumlu yönde fark yaratırlar.

Kibirli insanlar ise tam tersi davranışlar sergilerler. Kendilerini olduğundan farklı göstermeye çalışır, başkalarının isteklerine ve sınırlarına saygı duymazlar. Mutlu olmak için başkalarını aşağılamak isterler, kendi sebeplerini başkalarına dayatırlar. Eleştirmez, hakaret ederler ama asla özür dilemezler. Konuşur, çok konuşur, hiç dinlemezler. Ders almazlar ama geçmişi unutmazlar, hataları başkalarına yüklerler. Hayallerinden vazgeçerler, riskten kaçarlar, yeniliğe karşıdırlar. Duruşu, yürüyüşü, bakışı, gülüşü ve ses tonuyla olumsuz yönde tepki çekerler.


Kaynakça

tr.wikipedia.org

hurriyet.com.tr

bilgikilavuzu.com

psikolojidenoku.com

gencgelisim.com

bilgimarketi.com

iienstitu.com

alibicak.com

bing.com

dove.com

istanbulbogazicienstitu.com

worldcompendium.wordpress.com

cemkaya.net

nofobi.com

milliyet.com.tr

sonbilge.net

pekguzelsozler.com

yenicaggazetesi.com.tr

medium.com

unimetre.com

webtekno.com

uplifers.com

kizlarsoruyor.com

milligazete.com.tr

psikolojidunyasi.com

hepsiburada.com

Etiketler:

bottom of page