top of page

ALTIN ORAN

  • Altın oran 1.618033... diye giden bir sayıdır. Yunanca φ , ϕ veya Φ işaretiyle gösterilen altın oran, "kutsal oran", "ilahi oran" veya "altın sayı" gibi isimlerle bilinmektedir.  • Bu sayıya abartılı isimlerin verilmesinin nedeni 2400 yıl önce insanların, Evren'deki olay, olgu ve süreçlerin bu sayı etrafında şekillendiğine inanmasıdır. Bu inanca göre altın oran, elde edilebilecek en estetik, en ilahi geometrileri vermektedir.  • Bu sayının formülü küçük olan sayının büyük olan sayıya oranı ile büyük olan sayının küçük sayı ve büyük sayının toplamına oranının eşit olmasıdır.

φ=1.618033988749894848204586834365638117720309179805762862135448622...  • Fibonacci, 1200'lü yıllarda kendi adıyla anılan meşhur bir seri üretti. Fibonacci Serisi'nde her sayı, kendinden hemen önce gelen iki sayının toplamıdır. Mesela 0 ve 1'den başlarsak, bunları topladığımızda 1 elde ederiz. Sonra hep son 2 sayıyı toplarız.  • Fibonacci aslında bunu fark etmedi, ama 1564'te Alman matematikçi Simon Jacob, sıra dışı bir şey keşfetti. Bu sayılar büyüdükçe, serideki iki ardışık sayı arasındaki oran altın orana yakınsıyordu.  • Görebildiğiniz gibi sayılar büyüdükçe oran da 1.618'e doğru yakınsamaktadır. Bu yakınsama miktarını grafikte şu şekilde görünmektedir.  • Her ne kadar bazı canlılarda altın oranın olduğu safsatası dolaşsada bu kanıtlanmış bir gerçek değildir. Canlılarda ve birçok eserde görülen altın oran ölçüsü aslında altın oran yakınsamasıdır.

Kaynakça

evrimagaci.org

pinterest.combottom of page