top of page

HEDONİZM

 • Hedonizm nedir?

Bu felsefeye göre hayatın anlamı haz peşinde koşmak olarak belirlenmiştir. Felsefeye göre insana haz veren duygular iyidir, acı, keder ve üzüntüler ise kötüdür. • Cinsel hedonizm nedir?

Cinsel hedonizm yaşamın bütün anlamının cinsel hazda olduğu görüşünü savunur. Cinsel hazza teslim olmuşluk bir davranış bozukluğudur. • Hedonizmin kurucusu kimdir?

Kirene Okulu'nun da kurucusu ve Sokrates'in öğrencisi olan Aristippos'tur. Aristippos'un öğretisi, doğrudan hazzı temel alan bir öğretidir. Aristippos ile başlayan bu öğreti, Epiküros ile sürmüş Yakın Çağ'da Mill ve Bentham aracılığıyla faydacılık adı altında devam ettirilmiştir. • Epiküryen ne demek?

Epiküryen zevk düşkünü, keyif adamı anlamına geliyor, bu da epikuros felsefesinden geliyor. filozof Epikuros'un; ''bedenin ihtiyaçları giderildiğinde insan daha da mutlu olur.'' sözüyle ve bu düşünce sistemine ''hayattan keyif alma felsefesi'' olarak yorumladığı kelimenin karşılığıdır. • Nicel Hedonizm

Nicel hedonistler zevkin sadece miktarına bağlı olduğuna inanır ve bu nedenle sadece süre ve yoğunluk gibi zevk değişkenleriyle ilgilenirler. • Nitel Hedonizm

Nitel hedonistler zevkin kalitesiyle ilgilenirler ve zevk kalitesinin zevk üzerinde büyük bir etkisi olacağını düşünürler. • Normatif Hedonizm

Normatif hedonistler insanların tek veya ana motivasyonunun zevkler olması gerektiğini söylerler. • Motivasyonel Hedonizm

Motivasyonel hedonistler insanların yaptığı her ne varsa bunun motivasyonunun zevk ve acılar olduğunu vurgularlar. • Egoistik Hedonizm

Egoistik hedonistler, bir insanın karar alırken tek önemsemesi gereken şeyin kendi zevki olması gerektiğini savunurlar. • Altruistik Hedonizm

Altruistik hedonistler bir faaliyetin veya kararın ahlâki olup olmadığına karar vermenin tek yolunun tüm insanlar için zevk yaratıp yaratmadığına bakmak olduğunu savunurlar. • Denge

Hedonizm, tartışmaya çok açık bir öğretidir. Kimi insanlar bunun ahlaki olmadığını savunur, kimileri de bu öğretiye sıkı sıkıya sarılır. Elbette birçoğumuz acıdan olabildiğinde kaçınmak isteriz, fakat acıyı minimize ederken zevklerimizi gerekenden fazla yüceltmediğimizden de emin olmalıyız. Çünkü bütün doğada olduğu gibi, dengeyi bozarsanız, mutlaka bir karşı etki görürsünüz.


Kaynakça

hürriyet.com

dergipark.org.tr

milliyet.com

evrimagaci.org

eksisozluk.com

uzayla.com

pinterest.com
Etiketler:

bottom of page