top of page

Niğde'de Ne Var

Birçoğumuzun hatta Niğdeli okurlarımızın bile zaman zaman "Niğde'de Ne Var" dediği oluyordur. Niğde'de ne var? Niğde küçük şehir zaten. Gezilip görülecek ne barındırıyor? Aslında bu alt metninde küçümseme duygusu barındıran cümlelerin aksine Niğde'de gezilip görülecek birçok yer vardır. Bu yazımızda bunları sizlerle paylaşacağız. Eğer bu bölgeleri gezdiyseniz yorum olarak gezdiğiniz yerin ismini ve orası ile ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Şimdi hadi gelin! Bir nevi sizi Niğde'ye götürüyoruz. Keyifli okumalar.


Çiftehan Kaplıcaları

Çiftehan Kaplıcaları: Niğde'ye 80 km. uzaklıktaki Ulukışla ilçesi Çiftehan Kasabasındadır. Hem banyo hem de içme türlerine elverişli olan kaplıca sularının, romatizma, sinirsel hastalıklar, deri, kadın hastalıkları, beslenme bozukluğu gibi hastalıklara olumlu etkisi bulunmaktadır. Kaplıca merkezinde tesisler modern ve büyük kapasitelidir. Kasabanın Ankara-Adana Yolu üzerinde olması ulaşımı oldukça kolay kılmaktadır.


Darü'z Zikr Mescidi

Darü'z Zikr Mescidi: Bal Hasan Mahallesi’ndedir. Yapının inşa kitabesi yoktur. Ancak plan ve mihrap elemanlarının özellikleri, Niğde ve Bor’daki Karaman oğulları dönemi cami ve mescitleriyle büyük benzerlik göstermektedir. Ayrıca yapının ismi 1476 miladi tarihli Tapu Tahrir Defteri’nde geçmektedir. Bundan dolayı XV. yüzyıl başlarında inşa edildiği görüşü hâkimdir. Bazı onarımlarla günümüze gelen cami, orijinal özelliğini ve fonksiyonunu korumaktadır. Harimin kuzey tarafına son cemaat niteliğinde basit bir mekân eklenmiş, avlu kısmına da 1–2 oda ile tuvalet ve abdest muslukları yapılmıştır.


Dıştan 9.50x10.30 metre ölçülerinde olan yapı, düz ahşap tavanlı camiler gurubundadır. Son cemaat yeri ve minaresi yoktur. Üstten eğimli sac çatı ile örtülüdür. Duvarlarında kaba yonu taş, cümle kapısı – sütun, kemer ve mihrapta ince tonu taş, örtü sisteminde ahşap malzeme kullanılmıştır. Harime, kuzey cepheden sonradan eklenen basit hacimden girilir. İç mekân 7.80x8.50 metre ölçülerindedir. Doğu-Batı doğrultusunda yerleştirilen üçer gözlü, iki sıra sivri kemerle mihraba paralel üç sahna ayrılmıştır. Mihrap mukarnas kavsaralıdır. Oldukça sade inşa edilen yapıda en önemli bezeme mihraptadır.


Sırali Cami - Niğde

Sırali Cami: Sırali Mahallesindedir. Caminin inşa kitabesi yoktur. Ancak caminin güneybatı köşesinde yine aynı isimle anılan bir çeşme vardır. Bu yapı üzerindeki kitabeye göre, 1124 H./1712 M. Tarihinde yenilenerek daha önce var olan çeşmenin yerine yapıldığı, bu durumda caminin de 1712 yılı civarında yapıldığıdır. Günümüze bazı onarımlarla gelen cami, orijinal özelliğini kısmen korumakta ve işlevini devam ettirmektedir. Yapı dıştan 9.30 x 12.60 metre boyutlarında enine dikdörtgen planlı, düz ahşap tavanlı camiler gurubuna girer.


Yapının son cemaat yeri yoktur. Batı yönüne yakın zamanda briketten iki şerefeli minare yapılmıştır. Yapının duvarlarında kaba yonu taş, mihrap, sütun ve kemerlerde ince yonu taş, örtü sisteminde ahşap malzeme kullanılmıştır. Sade inşa edilen yapı da önemli bir bezeme yoktur.


Esen Bey Türbesi - Niğde

Esen Bey Türbesi: Esen Bey Türbesi'nin kare gövdesinin üzeri sivrimsi kubbe ile örtülüdür. Gövde moloz kesme taş, kubbe moloz taş malzeme ile örülmüştür. Türbe Eretna Hükümdarı Gıyaseddin Mehmet Bey'in oğlu, II. Eretna'nın oğlu Esen Bey'e aittir.


Konaklı Rum Kilisesi - Niğde

Konaklı Rum Kilisesi: Bazilika planlı olup, bazalt cinsi taştan yapılmıştır. Batıda bir arteks ve içeride boyuna uzanan üç neftten ibarettir. Kilisenin üst örtüsü orta neft üzerinde kırma çatı ve yan neftlerde beşer küçük kubbe ile örtülüdür. Narteks 4 sütunlu yanlarda birer paye üzerine oturmaktadır. Ortada büyükçe kemer iki yanda iki küçük kemer vardır. Ön cephede büyük kemerin üzerinde çatıya yakın dekoratif payenin üzerinde vazodan çıkan hayat ağacı motifi ve cepheyi taçlandıran yanlardan başlayan yukarı doğru kademeli olarak çıkan kalın bir silmede mevcuttur.


Alttaki pencereler kemerli olup, kemer üstleri kör kemerler ve dekoratif payelerle süslüdür. Narteksten ana mekâna giriş üç kapıdan sağlanmaktadır. Ana kapının üzerinde ve hemen solundaki kapı üzerinde kemer aynası içerisinde kitabeleri vardır ve 1844 tarihi okunmaktadır. Doğuda kilise dışına taşan apsisler görülür. (Bir ana apsis ve yan apsisler diakonikom ve prothesis).


Kemerhisar İçmesi- Niğde

Kemerhisar İçmesi: Bor'a 10 km uzaklıkta bulunan eski yazmalarda da sözü edilen Kemerhisar İçmesi, Kemerhisar'ın 3 km güneyindedir. İçmenin 15 °C'deki sıcak suyunda sodyum bikarbonat, magnezyum karbonat ve tuz bulunur. Suyu içme olarak mide, bağırsak, karaciğer ve böbrek hastalıklarında faydalıdır. Ovanın ortasından kaynayan bu su, 1970’li yıllarda bir beton depo içerisinde toplanmıştır. Toprak yüzeyinden birkaç basamakla inilen çeşmesinden su sağlanmaktadır. Kaynağın 200 m ötesindeki bir bölüm çevreden sızan sularla bir gölcük halindedir. Bor Belediyesi bu kaynağın yanına bir tesis yaptırmıştır. Ayrıca bir de havuz bulunmaktadır. Ve çamur banyosundan yararlanma amaçlı da kullanılabilmektedir.


Narlı Göl Kaplıcaları - Niğde

Narlı Göl Kaplıcaları: Suyu kükürtlü olduğu için Acıgöl olarak anılan, daha sonraları Narlı Göl adını alan göl, Nar köye 3 km. uzaklıktadır, etrafı dağlarla çevrili Narlı Göl tipik bir krater gölü olup, çeşitli kaynaklardan beslenmektedir. Göl yaklaşık olarak 2.500 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Derinliği 65-70 m’yi bulmaktadır. Gölün kenarları çayır ve sazlıklarla kaplıdır. "Narlı Göl Sıcak Su Kaynağının da bulunduğu krater gölünün bulunduğu yer, köyün tam arkasında yer almaktadır. Arada küçük bir dağ vardır. Dağın eteklerinde ise oyma evler, kilise ve şapeller bulunmaktadır. Doğal ortam olarak ta mükemmel olan narlı göl su seviyesinin azalmasına bağlı olarak, kalp şeklini alır ve ziyaretçilerini eşsiz ve romantik bir görüntü sunar. 67° C Kaynak çıkış sıcaklığı olan kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açısından çok zengin suya sahip kaynak: Banyo uygulamaları şeklinde uygulandığında Özellikle sedef başta olmak üzere romatizmalı ve cilt hastalıklarının tedavisine uygundur. Uygun dozda kullanılarak helyoterapi imkânı sunar. Deri ve kan akımını arttırır. Çevresel damar direncini ve kan basıncını düşürür. Ödem çözülmesini sağlar. Kalp hızını düşürür. Toplardamar yetmezliğine, yüksek tansiyon, kronik bel ağrısı, romatizmal hastalıklar ve nörolojik hastalıklara iyi gelir. Suyun arsenik miktarının yüksekliği nedeni ile içme olarak kullanılması uygun değildir. Niğde merkeze 79 km olan Narlı göle ulaşım kolaydır çevre illerden de ulaşım yapılabilen Narlı gölün iller arası orta konumda olması avantaj sağlamaktadır.Gümüşler Manastırı - Niğde

Gümüşler Manastırı: Gümüşler Kasaba­sı‘nda yer alan Gümüşler Manastırı tarihi hakkında dönem kaynağı bulunmamaktadır. Esrarengiz bir yapı olan kaya içine oyulan Gümüşler Manastırı hakkında kısa bilgi olarak pek bir bilgi yok. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen manastırın 8. ve 12. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmekte. Gümüşler Manastırı’nın en gözde yapıları arasında kilise yer almakta. Kilise planı kapalı Yunan haçı şeklinde. Kilisenin duvar resimleri ise adeta bir sanatçının emeğini yansıtmakta. Kilisenin ana apsisinde üç şeritli bir resim yer almakta. Resim içerisinde tahtta İsa, sağında iki melek, İncil yazarlarının sembolleri ile Desis sahnesinde yer alan Meryem ve havariler, en alttaki şeritte ise Kayserili Büyük Basileios, Nysa’lı Gregorios, Nazians’lı Gregorios gibi kilise babaları betimlenmiş. Manastırda bulunan avlunun yüksekliği ise 14 metre. Yine orta avluda erzak depoları ve mezarlar göze çarpmakta. Gümüşler Manastırı’nın girişinde yeraltı şehri de bulunmakta. Yeraltı şehrinin en ilginç özelliklerinden biri toprak yüzeyine ulaşan havalandırma ve megafon şeklinde haberleşme sisteminin olması. Gümüşler Manastırı yeraltı şehrinin bir diğer şaşırtıcı özelliği ise odalarının içerisinde bulunan değirmen taşı büyüklüğünde taş kapılar. Bu taş kapıların yapılış amacı ise dışarıdan gelebilecek bir saldırıyı önlemek için. O dönemlerde bunların nasıl yapıldığı insanın kafasını kurcalayan bir soru işareti. Gerçekten Gümüşler Manastırı’nı gezerken içinizde hayranlık ve şaşkınlık duyguları oluşuyor.
Kaynakca

kulturportali.gov.tr

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Niğde Kültür Envanteri/2009

yolcu360.com

bottom of page