top of page

Noel ve Yılbaşı Nedir?

#noel #yılbaşı #noelveislam #haram


Malum yeni yıl yaklaşıyor ve ülkemizdeki insanların büyük bir kısmı yeni yıla hazırlık yapıyor. Müslümanların yılbaşında diğer dine mensup insanlarla benzer kutlamalar yapmasının caiz olmadığını birçoğumuz biliyoruz. Fakat ülkemizin çoğunluğunun Müslüman olmasına rağmen ne yazık ki yılbaşı kutlamaları çok yaygın. Özellikle yeni yıl için başka dinlere mensup insanlar gibi hindi eti yemek, çam ağacı süslemek ve yılbaşı hediyeleri kadın erkek farketmeksizin çok yaygın. Hatta daha da ileriye giderek çocuklarımıza Noel babadan bahsediyor, yılbaşı sepeti hazırlıyoruz. Bu alışkanlıkların nedenlerinin biride o insanlara özenmemiz diyebiliriz. Fakat unutulmamalı ki kendi gelenek ve göreneklerimize bağlı kalarak başka dine ve ya millete mensup insanların sadece iyi yanlarını, bizi geliştirecek yanlarını örnek almalıyız. Kendi gelenek ve göreneklerimizden uzaklaştırıcı yanlarını değil.


Noel nedir?
Yılbaşı Ağacı

Noel her ne kadar yıl başı ile karıştırılsada aslında İsa as. doğumgünü için yapılan bir kutlamadır.


Batı Hristiyan Kilisesi 4'üncü yüzyılın ortasından itibaren İsa as. doğum tarihi miladi takvime göre 25 Aralık Noel günü olarak kabul etmiştir. Batı Hristiyan kilisesi aynı zamanda İsa as. doğumgünün 12. günü olarak kabul ettikleri 6 Ocak tarihinide kutlarlar. Bu güne ise Epifani bayramı denir.

Doğu Hristiyan Kiliseleri ise Noel günü için Jülyen Takvimi'ndeki 25 Aralık tarihini esas alır. Bu tarih Miladi Takvim'de 7 Ocak tarihine tekabül eder.


Her ne kadar doğu ve batı kiliseleri arasında bir görüş ayrılığı olsada Noel genel olarak 25 Aralık olarak kabul edilir. Hatta Hristiyan olmayan ülke ve uluslar da Noel kutlamaları yapmaktadır. Bazı ülkelerde Noel Arifesi olarak bilinen Christmas noelden daha önemli bir gün olarak kutlanmaktadır.İsa as.'ın Doğungünü Neden 25 Aralık tarihinde Kutlanır?
İsa'nın yüzü güneşle kaplı . Jesus' face covered with the sun

Öncelikle Hristiyan ansiklopedisine ve incile göz atalım.

Katolik Ansiklopedisi; ‘Saygın makamların İsa’nın doğumuna atfettiği hiçbir ay yoktur.’’


Luke2:8 İsa’nın doğum gecesinde şöyle söylenir; ‘Kapıların dışında yaşayan çobanlar ve gece vakitlerinde sürülerini saklayan kişiler vardı.’


Luke 2:1-4 İsa doğduğunda, Yusuf ve Meryem Roma nüfusuna kayıt olmak için Bethlehem’e doğru yolculuk ediyorlardı.


Peki İsa as. doğumu ile 25 aralık tarihi arasında nasıl bir bağlantı var? Aslına bakacak olursak Konstantin 4. yüzyıl da Hristiyanlığa döndüğünde, Paganlar’ı Hristiyanlığa döndürmek için İsa as.'ın doğum günü Aralık’ta olan Pagan tatili ile ilişkilendirilmeye başlandı. Pagan tatili önem kazandıkça, Güneş Tanrısı’nın doğum günü aynı zamanda Tanrı’nın oğlunun doğum günü olmasına karar verildi. Katolik ansiklopedisi bir Hristiyan sözünü alıntılar;


‘Güneşin doğduğu gün kader ne güzel davrandı…. İsa doğmuş olmalı.’Yılbaşında Müslümanlar Kutlama Yapabilir Mi?
Yılbaşı Yemeği .  Christmas dinner.

Ülkemizdeki Hristiyan nüfusun az olmasına karşın yeni yıl yaklaştıkça kutlama hazırlığı yapmak ve yılbaşı kutlamaları çok yaygındır. Bu kutlamanın popüleritesi sosyal medya ve TV aracılığıyla arttı. Malesef ülkemizde 'yılbaşı kutlamaları' adı altında Müslüman kimselere yakışmayan birçok uygunsuz davranışlar sergilenebiliyor ve hatta ne yazık ki bu durum zamanla alışkanlık haline getirilmiş bir geleneğe dönüşüp bizler arasında normalleşebiliyor.


Net ve açık bir şekilde söylemek gerekirse yılbaşı kutlaması Noel kutlamasının devamı niteliğinde sayılabileceğinden Müslümanların yılbaşı kutlaması haramdır. Bu da "Noel kutlamak günah mı?" diye sorgulayanlar için net bir cevap olacaktır. Aksi durum Müslümanların imanını tehlikeye sokabilecek en ciddi durumlardan biridir. Başka dinlerin adetlerine özenerek onlar gibi davranmak, dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır.


Peygamber Efendimiz (SAV), “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031) buyurmuştur.


Kuran-ı Kerim'deki Maide Suresinin 5. Ayetinde; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51) ifadesi de geçmektedir.


Bu sebeple yıl başında çam ağacı süslemek, hevesle hazırlık yapmak, yılbaşı TV programlarını takip etmek, noelden kaynaklı yılbaşı hediyeleri almak / yıl başı hediyeleri vermek, evimizi süslemek, o güne özel aktivitelerde bulunmak doğru değildir. Hindi eti yemek ise mekruhtur. Eve hergün ne alınıyorsa onları almakta sakınca yoktur. Yılbaşı diğer günlerden farksız geçmelidir. Yılbaşına özel kumar, tombala gibi oyunların oynanması zaten hiçbir zaman caiz değildir.


Ayrıca yılbaşında mübarek bir geceymiş gibi mevlüt okutmak sohbetler düzenlemek uygun değildir. Bu gecenin diğer gecelerden bir farkı olmamalıdır.


Din alimlerinin başka dine mensup insanların özel günlerini kutlamak hakkındaki görüşleri şu şekildedir;
Arkaplan siyah hilal . Background black crescent .

Bir kimse müşriklerin arzına ev bina edip, onların bayramlarına katılmak sûretiyle onlara benzerse, o kimse kıyâmet günü onlarla berâber haşrolunur.” (Feyzü’l-Kadir, 104)


Ebül Hafs-ı Kebir diyor ki: Bir kimse Allahü teâlâya elli yıl ibadet etse, sonra bir müşrike, Nevruz günü şerefine yumurta hediye etse kâfir olur. Eğer bir Müslümana hediye eder ve bu güne değer vermezse, âdete uyarak verirse kâfir olmaz. Başka bir gün almadığı bir şeyi, o gün satın alırsa, o güne değer vermişse kâfir olur. Değer vermeyip, yalnız yiyip içmek için almışsa kâfir olmaz. (Dürr-ül-muhtar 5 /481)


Bezzaziyye’de, (Nevruz günü, Mecusilerin bayramıdır. O gün, Mecusilerin yanına gidip, onların yaptıklarını yapmak küfürdür) diyor. Noel’de ve kâfirlerin paskalya ve yortularında, onlar gibi bayram yapan da kâfir olur. (S. Ebediyye)


Zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve putlara, heykellere, mesela haç denilen, İsa aleyhisselamın asılmış hali dedikleri, birbirine dik kesişen iki çubuğa tapınmak, boynuna asarak tazim etmek, tazim etmemiz emrolunan bir şeyi tahkir ve tahkir etmemiz emrolunan bir şeyi tazim etmek küfürdür. Bunları yapanın imanı gider, kâfir olur. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi s.115, 202)


İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki: Hinduların bayram günlerine [ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına] hürmet etmek ve o zamanlarda, onların âdetlerini, onlar gibi yapmak şirk olur. Küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında, Müslümanların cahilleri, kâfirlerin yaptıklarını yapıyorlar ve bu günleri, Müslüman bayramı zannediyorlar. Kâfirler gibi, birbirlerine hediye gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kâfirlerin yaptığı gibi süslüyorlar. O geceleri, başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. (Mektubat 3/41, S. Ebediyye)


İbni Âbidin hazretleri, 5. cildde, istibra babında, (İhtiyaç olunca zimmîye selam vermek ve müsafeha etmek caiz olur. Hürmet için ise, caiz olmaz. Kâfire hürmet küfürdür) buyuruyor. (S. Ebediyye)


Kâfire hürmet etmek, saygıyla selam vermek, (üstadım) demek küfür olur. (Berika, İ. Ahlakı)Gelenek ve Göreneklerimiz

Ne yazık ki yanlış olduğunu bildiğimiz halde kendi gelenek ve göreneklerimizi git gide unuturken diğer millet ve dine özgü geleneklere sahip çıkıyoruz. Gelin birlikte kendi gelenek ve göreneklerimize göz atalım.


Diş Buğdayı

Bebeğin ilk dişini çıkardığı zaman yapılan bu kutlama çok eski zamanlardan beri yapılan bir Anadolu geleneğidir. Bu kutlamanın yapılma amacı bebeğin acısız ve sağlıklı bir şekilde diş çıkarma süreci geçirmesi ve okur boyu sağlıklı dişlere sahip olmasını sağladığına olan inaniştır. Bu kutlamanın birde örtük bir amacı vardır. Amaç lohusa kadınların stres ve sorunları ile baş etmek için eş dost akraba ile bir araya gelip eğlenmesidir. Böylece anne doğum sonrası çektiği sıkıntıların tamamını aile bireylerine yansıtmaktasa kendisine ve çevresine moral olacak bir etkinlik düzenlemiş olur.Mezarın üzerine çicek dikmek

İslam geleneğine göre de mezarlara bitkiler ve ağaçlar dikilir. Mezarlara çiçek ekmek bitkilerin Allah'ı zikrettiği inancına dayanır . Bu sayede ölüye rahmet yağdığı ve azabının hafiflediğine inanılır. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (SAV), iki kabrin oradan geçerken kabirdeki kimselerin azapta olduğunu haber vermişti. Sonra da yaş bir hur­ma da­lı is­temiş, o dalı iki­ye bölüp bun­la­rı ka­bir­le­rin ba­şı­na bi­rer bi­rer dik­ilmesini isteyerek “Ku­ru­ma­dık­la­rı müd­det­çe on­la­rın azabını ha­fif­let­me­le­ri umu­lur.” buyurmuşlardı.


Mevlid kandili

Mevlid kandili peygamber efendimiz Hz Muhammed sav 'in doğum zamanını ifade eden gündür. Bu gece, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur. Bu gece, Resulullah efendimizin doğum zamanlarında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır.2023 yılbaşı

2023 yılbaşı dahil olmak üzere önümüzdeki tüm yeni yıllarda yılbaşı kutlamalarını bırakalım bunun yerine kendi gelenek ve göreneklerimize yönelelim.
Kaynakça

nereye.com.tr

milliyet.com

www.yasemin.com

m.dinimizislam.com

treesunlimitednj.com

www.dusuneninsanlaricin.com

www.posta.com.tr

www.islamveihsan.com

www.bebek.com

www-haberler-com.cdn.ampproject.org

m.dinimizislam.com

bottom of page